Visie en doelstelling

Voetbalacademie Edwin Steurs wil jonge voetballers een optimaal kader bieden om hun talent ten volle te kunnen ontplooien.

In onze academie wordt de nadruk gelegd op trainen op een hoog kwalitatief niveau, discipline en spelvreugde. Deze pijlers vormen het fundament van de talentontwikkeling waarbij het resultaat een logisch gevolg zal zijn.

Binnen onze visie houden we vast aan het trainen in een klein en constant team waar lotgenoten die voetbal ademen en voor voetbal leven , mekaar vinden en samen de verantwoordelijkheid willen opnemen voor hun individuele progressie en de teamontwikkeling. Voetbalacademie Edwin Steurs streeft ernaar om onze voetballers, wanneer ze er klaar voor zijn, af te leveren aan de reguliere voetbalclubs, waar de kwaliteitsborging kan gegarandeerd worden.


Onze aanpak

  • kwalitatieve trainingen (2X/week)
  • focus op trainen
  • min 1x/2weken vriendschappelijke wedstrijden
  • discipline
  • voetbalplezier
  • kleine groep
  • grote ouderbetrokkenheid

Erkende sportploeg

Voetbalacademie Edwin Steurs is een erkende sportploeg aangesloten bij Sportivak.

Sportivak groepeert en coacht zowel sportclubs als gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en de sport. Hierdoor staat Sportivak garant voor een pedagogische, sporttechnische en maatschappelijk relevante bewegings- en sportbegeleiding.

Sportivak zorgt voor de administratieve begeleiding van onze Academie. Tevens zorgen zij ervoor dat al onze leden en vrijwilligers tijdens eender welke activiteit van de academie (trainingen, wedstrijden, uitstappen, ...) zijn verzekerd.

voor meer informatie http://wwww.sportivak.be


Wedstrijden

Wij spelen graag een vriendschapswedstrijd

Hebt u interesse om tegen ons te spelen, gelieve dan contact op te nemen met Christof Vermeerbergen (mail)

Kijk ook even op de kalender om te kijken wanneer we vrij zijn.